ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας θα προσλάβει πτυχιούχους Γεωπόνους, στο πλαίσιο ανάληψης έργων παραγωγικών φορέων σε όλη την Ελλάδα με έμφαση στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές.  

 

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη μιας σταθερής και γόνιμης συνεργασίας, μετά από μια υποχρεωτική περίοδο πιστοποιημένης εκπαίδευσης  – την οποία και παρέχουμε  – αλλά και προσαρμογής στις απαιτήσεις των έργων στα οποία θα λάβει μέρος ο συνεργάτης μας, ως μέλος  μιας εξειδικευμένης ομάδας έργου.

 

Δεν απαιτείται προϋπάρχουσα επαγγελματική εμπειρία, αλλά τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων, οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ευελιξία μετακινήσεων εκτός έδρας. Γεωπονικό Πτυχίο Ανώτατης σχολής. 

 

Απαραίτητη είναι η γνώση των αγγλικών, χειρισμού των υπολογιστών και η κατοχή διπλώματος οδήγησης. 

 

Η εταιρεία προσφέρει συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση με εξειδικευμένα και πιστοποιημένα δωρεάν σεμινάρια και παροχή βεβαιώσεων παρακολούθησης, καθώς και προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

 

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας αλλά και να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες το email: cv@foodstandard.gr