Ομιλία, Στέλιου Δρυ στην Ημερίδα του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. – ZOOTECHNIA 2017

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: “Καινοτομία και αύξηση Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα Ζωικής Παραγωγής”, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 στο πλαίσια της ZOOTECHNIA 2017, στη Θεσσαλονίκη.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της foodstandard μίλησε στην Ημερίδα με την ομιλία του να επικεντρώνεται στα ελληνικά τυροκομικά προϊόντα και θέμα: «Ελληνικά Τυροκομικά Προϊόντα: Χρηματοδότηση καινοτομιών και επενδύσεων εξοπλισμού. Οργανωτικά σχήματα και προϊοντική υπεραξία”.

Η περίληψη της ομιλίας του κ. Δρυ
Η ανάπτυξη της ελληνικής Κτηνοτροφίας προϋποθέτει την απαρέγκλιτη εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου, προσαρμοσμένου στην αγορά, στη νομοθεσία και την εθνική και κοινοτική πραγματικότητα. Η συνεκτίμηση και συνάφεια των βασικών παραμέτρων για την οργάνωση των προβατοτρόφων και αγελαδοτρόφων σε μεγαλύτερα σχήματα, η χρηματοδότηση των επενδύσεων μεταποίησης, πρωτογενούς παραγωγής και καινοτομίας, και η εξασφάλιση κεφαλαίων κίνησης σε συνδυασμό με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών για τη γενετική βελτίωση, την καταπολέμηση ασθενειών των ζώων και την εφαρμογή κτηνοτροφίας ακριβείας, είναι μέρος του σχεδίου που πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα.

Η εμπορική μεγέθυνση, κυρίως της κερδοφορίας, με αύξηση του εισοδήματος, θα αποτελέσει την αρχή για την προσπάθεια αύξησης και της παραγωγής, με συνεπακόλουθο την περαιτέρω αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών αλλά και του ελληνικού ΑΕΠ. Η λειτουργία μιας εθνικής διεπαγγελματικής οργάνωσης για την εκμετάλλευση των ΠΟΠ/ΠΓΕ, τοπικών και νησιωτικών τυριών, των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων αλλά και της ανάπτυξης κοινού δικτύου εμπορίας, σε συνδυασμό με έναν εθνικό φορέα διαχείρισης της προμήθειας των ζωοτροφών είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει το παραγωγικό εισόδημα και θα οδηγήσει τάχιστα στην επίτευξη των στόχων.

Δείτε εδώ τη παρουσίαση του κ. Δρυ σε μορφή pdf.

Δείτε εδώ τη συνέντευξη του κ. Δρυ στα Μέσα της Βορείου Ελλάδας