Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε;

Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.