Ελένη Μαγκλάρα

Ελένη Μαγκλάρα

Η Ελένη Μαγκλάρα δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα από το 2007 έχοντας απασχοληθεί στην βιομηχανία τροφίμων (ΚΥΚΝΟΣ Ελληνική Εταιρία Κονσερβών ΑΕ), στα φυτικά καλλυντικά (APIVITA AEBE), σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (BIG SOLAR SA), στους ελέγχους κοινοτικών-οικονομικών ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις εκτιμήσεις ζημιών (ΕΛΓΑ) και σε ελέγχους βιολογικών πιστοποιήσεων (IRIS Χατζηδάκη & ΣΙΑ ΕΕ) . Είναι πτυχιούχος του τμήματος “Επιστήμη φυτικής παραγωγής – Ειδικότητας γεωργία & βελτίωση φυτών” και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος “Επιστήμη και σύγχρονα συστήματα φυτικής παραγωγής, φυτοπροστασίας και αρχιτεκτονικής τοπίου” του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάει αγγλικά και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και ημερίδων.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της foodstandard στο τμήμα Διαχείρισης Έργων & Διασφάλισης Ποιότητας το 2017 και ειδικεύεται στην σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση Επενδυτικών Σχεδίων.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων του ΠΑΑ 2014-2020 όπως στην Δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν), στην Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης”, σε προγράμματα LEADER καθώς συμμετέχει και στην υλοποίηση των προγραμμάτων των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο Κοινοτικών Κανονισμών.

1460639054_email  maglara@foodstandard.gr