Ελίνα Βιδάλη

Ελίνα Βιδάλη

Η Ελένη Βιδάλη εργάζεται στην foodstandard από το 2015 στο τμήμα Διαχείρισης Έργων και Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε στο τμήμα new business. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής με ειδικότητα στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Msc “Διαχείριση Περιβάλλοντος” του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμμετέχει στη διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο των Κοινοτικών Κανονισμών και είναι υπεύθυνη για την υποβολή, συντονισμό και υλοποίηση προγραμμάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία. Παράλληλα, ασχολείται με προγράμματα προώθησης τα οποία αποσκοπούν στην εφαρμογή ενεργειών ενημέρωσης και προβολής αγροτικών προϊόντων, με φακέλους κατοχύρωσης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, με την αναγνώριση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, με την Αναγνώριση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων καθώς και με τη δημιουργία Αγροδιατροφικών Συμπράξεων.

Στις αρμοδιότητές της, μεταξύ άλλων, εντάσσεται η εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων στον δευτερογενή τομέα (ISO, IFS, BRC), καθώς και η ενημέρωση και εκπαίδευση των απασχολούμενων των επιχειρήσεων αυτών με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων. Επιπλέον, ασχολείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων Ιχνηλασιμότητας (ISO 20005:2007), Περιβαλλοντικών Προτύπων (ISO 14001:2004) αλλά και του Συστήματος Υπηρεσιών Επικοινωνίας (ΕΛΟΤ 1435:2009). Επιπλέον είναι υπεύθυνη εφαρμογής των συστημάτων Ποιότητας, Διαχειριστικής Επάρκειας, Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Υπηρεσιών Μάθησης μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της foodstandard.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Foodstandard, εργάστηκε στο εμπορικό και τεχνικό τμήμα της εμπορικής εταιρείας Υδροδομή, συμμετέχοντας στην υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων ύδρευσης, άρδευσης, αερίου και βιολογικών καθαρισμών,  με κυριότερη ενασχόληση στα έργα πρασίνου και περιβάλλοντος.

Μιλάει αγγλικά και ιταλικά.

1460639054_email  vidali@foodstandard.gr