Αλκμήνη Μαλαγάρη

Αλκμήνη Μαλαγάρη

Η Αλκμήνη-Αλεξάνδρα Μαλαγάρη είναι γεωπόνος πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Ζωική Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών με ειδικότητα στη Διατροφή μικρών μηρυκαστικών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Msc “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων ” του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην επαγγελματική της πορεία έχει ασχοληθεί με την τεχνική υποστήριξη παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος και συγκεκριμένα με τη διαμόρφωση της διατροφής των μικρών μηρυκαστικών με σκοπό τη διόρθωση των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών χαρακτηριστικών του γάλακτος, τη διασφάλιση της σωστής υγιεινής των κτηνοτροφικών μονάδων, της ευζωίας και της υγείας τους . Επιπρόσθετα, στην τελευταία εργασιακή της εμπειρία είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί  με  τη διατροφή, την εκτροφή, την υγιεινή των μονογαστρικών ζώων, καθώς και με την κατάρτιση ισορροπιστών βιταμινών και ιχνοστοιχείων, μέσω της προώθησης διατροφικών συμπληρωμάτων. Παράλληλα, έχει εργαστεί σε βιολογική αιγοτροφική μονάδα στην Ολλανδία με κύριες δραστηριότητες τη διαχείριση της εκτροφής και της διατροφής των αιγών καθώς και τη συμμετοχή σε εργασίες μεταποίησης του παραγόμενου νωπού γάλακτος.

Έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα ταχύρρυθμης συμβουλευτικής “Food for Business” με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης υψηλής και εκπαίδευσης, σχετικά με την αγροδιατροφή και τη γαστρονομία, σε ομάδες και startups που φιλοδοξούν να επιχειρήσουν στους τομείς της αγροδιατροφής, του τουρισμού και της γαστρονομίας.

Στην παρούσα φάση έχει ενταχθεί στο δυναμικό της foodstandard, στο Τμήμα New  Business με αντικείμενο την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία ενώ παράλληλα συμμετέχει στην υλοποίηση των προγραμμάτων των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο  των Κοινοτικών Κανονισμών.

Μιλάει αγγλικά.

1460639054_email  malagari@foodstandard.gr