Είμαστε η εταιρεία που

Είμαστε η εταιρεία που

Μια παγκόσμια καινοτομία της foodstandard για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας (από το χωράφι στο ράφι) με στόχο τη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος προστιθέμενης αξίας με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία. 

CO2 TRANSPARENT

Η foodstandard

• σχεδίασε και υλοποίησε την προβλεπόμενη διαδικασία για τον υπολογισμό των ρύπων που εκπέπονται σε όλα τα στάδια παραγωγής ελαιολάδου από το χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή βάσει του προτύπου EPD

• κατέγραψε την κατανάλωση φυσικών και πρώτων υλών από την καλλιέργεια και συγκομιδή μέχρι την ελαιοτρίβηση, τη συσκευασία και μεταφορά του προϊόντος με το κατάλληλο LCA

• αντιστάθμισε τους ρύπους σε συνεργασία με την εξειδικευμένη και πιστοποιημένη γερμανική εταιρεία Climate Partner

  • εντόπισε τις παραμέτρους που έχουν τις μεγαλύτερες κατά περίπτωση επιπτώσεις προβλέποντας τα απαραίτητα μέτρα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος δημιουργώντας έτσι ένα ποιοτικό προϊόν με συνεχώς βελτιούμενη περιβαλλοντική επίδοση

Αποτελέσματα

  • Με πρωτοβουλία μας, εστάλη τον Δεκέμβριο του 2010, το κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο στον τότε Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, το οποίο προσφέρθηκε από τον ίδιο, ως δώρο, σε ξένους ηγέτες και διεθνείς προσωπικότητες με ταυτόχρονη ιδιόχειρη συγχαρητήρια επιστολή του στον φορέα. Ακολούθησε εκτενής θετική δημοσιότητα.
  • Αποτέλεσμα του επιτυχημένου Πράσινου Μάρκετινγκ, ήταν η ετήσια αύξηση των εξαγωγώντυποποιημένου ελαιολάδου σε ποσοστό 20% και η αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων της Ένωσης με το άνοιγμα νέων αγορών στο εξωτερικό και κυρίως στην αγορά της Σκανδιναβίας.

GAP4D1