Είμαστε η εταιρεία που

Είμαστε η εταιρεία που

Το Έργο

Τοποθετώντας τη γεωργία και την αγροτική παραγωγή στο επίκεντρο της κοινωνίας και της περιφερειακής οικονομίας, η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

Στόχος

H ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου των νησιών και η επίτευξη μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή.

Η foodstandard γνωρίζοντας τις προτεραιότητες της Περιφέρειας, τα δεδομένα στον αγροδιατροφικό τομέα των νησιών και την ανάγκη διασύνδεσης αγροτικού και τουριστικού κλάδου, συμμετείχε ενεργά:
  • στην ομάδα έργου (μαζί με τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσιακούς παράγοντες) ως τεχνικός σύμβουλος
  • στον καθορισμό των στόχων & της στρατηγικής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
  • στη δημιουργία λογοτύπου – ομπρέλας που αναδεικνύει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής.
  • σε σειρά συναντήσεων στα πέντε μεγάλα νησιά της Περιφέρειας (Λήμνο, Χίο, Ικαρία, Σάμο & Λέσβο) με πιθανούς εταίρους της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης με σκοπό την πληροφόρησή τους για τις αρχές και στόχους της πρωτοβουλίας, την καταγραφή αναγκών, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων

Αποτέλεσμα

  • 55 επιχειρήσεις μέχρι σήμερα από όλα τα νησιά και τους παραγωγικούς τομείς (ελαιοκομία, ποτοποιία, τουριστικές επιχειρήσεις, τυροκομικά προϊόντα, συνεταιρισμοί και ενώσεις κ.α) είναι ήδη “συνεταίροι”
  • Μετά από την κοινή προσπάθεια και συνεργασία, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όρισε την foodstandard σύμβουλό της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στο πρώτο Δ.Σ που πραγματοποίησε η νέα εταιρεία.