Είμαστε η εταιρεία που

Είμαστε η εταιρεία που

Ακολουθούμε τις παραδοσιακές μεθόδους “εκπαίδευσης” σε:

  • συστήματα ποιότητας 
  • γενικές καλλιεργητικές τεχνικές όπως άρδευση (ορθολογική χρήση νερού, επιλογή μεθόδου άρδευσης)
  • απαιτήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (μέτρα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης ασθενειών/εχθρών, επιλογή ασφαλέστερης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον καλλιέργεια)
  • λίπανση & ψεκασμό
  • υγιεινή και ασφάλεια προϊόντων 
  • αρχές ιχνηλασιμότητας
  • προστασία του περιβάλλοντος

Παρέχουμε ειδικά σχεδιασμένα τετράδια και εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζει η εκάστοτε καλλιέργεια. 

Ελέγχουμε συνεχώς μέσα από εσωτερικές επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις, προτού φτάσουμε στο τελικό στάδιο της επιθεώρησης από διαπιστευμένο φορέα.

Καινοτομούμε φέρνοντας την ψηφιακή τεχνολογία στην καλλιέργεια και προσφέροντας σε όλους τους εμπλεκόμενους (αγρότες, γεωπόνους, επιθεωρητές, διοίκηση) εργαλεία παρακολούθησης, ελέγχου,οργάνωσης και ιχνηλασιμότητας σε real time μέσω των εφαρμογών που έχουμε αναπτύξει.

iknow