‘Ελενα Κρουσταλλάκη

‘Ελενα Κρουσταλλάκη

Η  Έλενα Κρουσταλλάκη δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα από το 2016, έχοντας απασχοληθεί στον ποιοτικό έλεγχο φυτικών καλλυντικών (APIVITA AEBE) καθώς και στο Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Είναι πτυχιούχος γεωπόνος του τμήματος “Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης” του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μετατυχιακού διπλώματος “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της foodstandard στο τμήμα Διαχείρισης Έργων & Διασφάλισης Ποιότητας το 2020. Ως μέλος του τμήματος Διαχείρισης Έργων της foodstandard, ειδικεύεται στην σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση Επενδυτικών Σχεδίων αλλά και την διαρκή επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες. Συμμετέχει σε προγράμματα του ΠΑΑ 2014-2020 όπως, η Δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν), και η Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης”,  καθώς συμμετέχει και στην υλοποίηση των προγραμμάτων των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο Κοινοτικών Κανονισμών.

Μιλάει αγγλικά, ισπανικά και γερμανικά.

1460639054_email  kroustallki@foodstandard.gr