Πολυξένη Καραχάλιου

Πολυξένη Καραχάλιου

Η Πολυξένη Καραχάλιου  είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων σε θέματα γενικής λογιστικής και Εργατικών.

Εντάχθηκε στην ομάδα της Foodstandard τον Ιούλιο 2020 όπου ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, είναι υπεύθυνη για την καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών. Υποβολή εργατικών καθώς και ασφαλιστικών έντυπων. Παρακολουθεί τις τραπεζικές κινήσεις καθώς και επικοινωνεί με πελάτες και προμηθευτές για συμφωνία λογιστικής καρτέλας. Βοηθάει στη σωστή και πλήρη αρχειοθέτηση του λογιστηρίου της εταιρείας και προσπαθεί να βρει τρόπους για την  οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας.

1460639054_email  karachaliou@foodstandard.gr