Σοφία Λιβιεράτου

Σοφία Λιβιεράτου

 

Η Σοφία Λιβιεράτου εντάχθηκε στο δυναμικό της foodstandard το 2017 και είναι υπεύθυνη για το δημιουργικό σχεδιασμό, την επιμέλεια έντυπου και του digital υλικού με γνώμονα την εταιρική στρατηγική, καθώς και την οπτική επικοινωνία των πελατών της εταιρίας (δημιουργία λογοτύπων, εταιρικής ταυτότητας, ετικέτας συσκευασίας και έντυπου υλικού). Διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση τα τρέχοντα project, συντονίζει τη δημιουργική ομάδας και έχει την ευθύνη για την παράδοση των εργασιών στα προκαθορισμένα deadlines σε συνεργασία με το τμήμα Marketing για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών και της εταιρικής στρατηγικής. Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό γραφιστικών, για τις καμπάνιες online διαφήμισης όπως επίσης και για την επεξεργασία φωτογραφιών και τον έλεγχο των τελικών υλικών προς εκτύπωση.

Έχει Πτυχίο γραφιστικής Desktop Publishing Essentials από την σχολή Akto Art & design καθώς και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον έντυπο τύπο όπως Αδεσμευτος τύπος , Ελευθερος τύπος καθώς και πολλές μόνιμες συνεργασίες με εκδοτικόυς οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μιλάει αγγλικά.

1460639054_email  atelie@foodstandard.gr