Λυμπέρης Νίκος

Λυμπέρης Νίκος

Ο Λυμπέρης Νίκος ανήκει στο δυναμικό της foodstandard, στο τμήμα Διαχείρισης Έργων και Διασφάλισης Ποιότητας.

Ασχολείται με την Ανάπτυξη, υποστήριξη και παρακολούθηση συστημάτων ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, με την Παροχή υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και με την Ανάπτυξη, υποστήριξη και παρακολούθηση Συστημάτων Ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο management (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπρόσθετα στην Ακαδημαϊκή του εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας. Τέλος έχει παρακολουθήσει σεμινάριο που αφορά την επιθεώρηση συστημάτων AGRO 2 & GLOBAL G.A.P. IFA v5.0

Στην επαγγελματική του πορεία έχει ασχοληθεί με τον ποιοτικό έλεγχο προϊόντων, επίτευξη συμφωνιών με ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρίες καθώς και με  υποστήριξη εξαγωγών νωπών αγροτικών προϊόντων.

Έχει εκτεταμένη γνώση χρήσης Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)  &

Άριστη γνώση (Pages, Numbers).

Μιλάει Αγγλικά.

1460639054_email  lyberis@foodstandard.gr