Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

είμαστε η εταιρεία που...

…συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Το Έργο

Τοποθετώντας τη γεωργία και την αγροτική παραγωγή στο επίκεντρο της κοινωνίας και της περιφερειακής οικονομίας, η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

Στόχος

H ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου των νησιών και η επίτευξη μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή.

Η foodstandard


γνωρίζοντας τις προτεραιότητες της Περιφέρειας, τα δεδομένα στον αγροδιατροφικό τομέα των νησιών και την ανάγκη διασύνδεσης αγροτικού και τουριστικού κλάδου, συμμετείχε ενεργά:

  • στην ομάδα έργου (μαζί με τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσιακούς παράγοντες) ως τεχνικός σύμβουλος
  • στον καθορισμό των στόχων & της στρατηγικής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
  • στη δημιουργία λογοτύπου – ομπρέλας που αναδεικνύει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής.
  • σε σειρά συναντήσεων στα πέντε μεγάλα νησιά της Περιφέρειας (Λήμνο, Χίο, Ικαρία, Σάμο & Λέσβο) με πιθανούς εταίρους της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης με σκοπό την πληροφόρησή τους για τις αρχές και στόχους της πρωτοβουλίας, την καταγραφή αναγκών, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων

Αποτέλεσμα

  • 55 επιχειρήσεις μέχρι σήμερα από όλα τα νησιά και τους παραγωγικούς τομείς (ελαιοκομία, ποτοποιία, τουριστικές επιχειρήσεις, τυροκομικά προϊόντα, συνεταιρισμοί και ενώσεις κ.α) είναι ήδη “συνεταίροι”
  • Μετά από την κοινή προσπάθεια και συνεργασία, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όρισε την foodstandard σύμβουλό της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στο πρώτο Δ.Σ που πραγματοποίησε η νέα εταιρεία.

Agri-Food Partnership of North Aegean

We are the company that..

…is the technical advisor to the North Aegean Region for the development of the the Agri-Food Partnership of North Aegean Islands. A PPP serving as a foodcluster in order to support the “N. Aegean” brand, shield and further develop and promote the agri-food products, culture and tourism by developing synergies.