Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης

είμαστε η εταιρεία που...

…συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης

Το Έργο

Υλοποιώντας τους στόχους του στρατηγικού της σχεδίου για την ανάπτυξη του νησιού, η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

Στόχος

H στήριξη των Κρητών αγροτών και επιχειρήσεων σε επίπεδο παραγωγικής κατεύθυνσης και τεχνικής υποστήριξης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των κρητικών προϊόντων, καθώς και η ανάπτυξη συνεργειών με την εστίαση και τον τουρισμό.

Η foodstandard


έχοντας βαθειά γνώση της οικονομικής και κοινωνικής σπουδαιότητας του εγχειρήματος, των δεδομένων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής (σύνδεση παραγωγής, τουρισμού και εστίασης) συμμετείχε ενεργά:

  • ως τεχνικός σύμβουλος στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης
  • στον καθορισμό των στόχων & της στρατηγικής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
  • στη δημιουργία του λογοτύπου – ομπρέλας που αναδεικνύει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής
  • σε σειρά ενημερωτικών συναντήσεων, ημερίδων και εκδηλώσεων για την προσέγγιση των τοπικών φορέων με στόχο την πληροφόρησή τους για τις αρχές και στόχους της πρωτοβουλίας, την καταγραφή αναγκών, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων

Αποτέλεσμα

  • Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων από όλους τους παραγωγικούς τομείς είναι ήδη “συνεταίροι”
  • Περισσότερες από 25 επιχειρήσεις εστίασης έχουν πιστοποιηθεί με το σήμα “Κρήτη”.
  • Υλοποίηση επιμέρους προγραμμάτων, επιχειρηματικών επαφών και εκθέσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.