Τι κάνουμε για τους παραγωγούς

 • Home
 • /Τι κάνουμε για τους παραγωγούς

1

πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας τροφίμων

Παρέχοντας στον αγρότη / κτηνοτρόφο τετράδιο Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης σε έντυπη ή/και ψηφιακή µορφή (e-farmer), εξασφαλίζουµε την παραγωγή ασφαλών και πιστοποιηµένων προϊόντων µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, αλλά και τη διασφάλιση της επιδότησής του.

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Τετράδιο Παραγωγού
Η εφαρμογή e-farmer

Η εφαρμογή e-farmer

Στιγμιότυπα εφαρμογής

2

διασύνδεση με τις ΜμΕ

Συνδέουµε τον αγρότη ή/και τον κτηνοτρόφο µε τις µικροµεσαίες µεταποιητικές ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ µέσω της ιχνηλασιµότητας (µε έντυπες ή/και ψηφιακές εφαρµογές) διασφαλίζουµε την καταλληλότητα της πρώτης ύλης.

Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

Τετράδιο Παραγωγού
Η εφαρμογές iknow και e-contract farming

Η εφαρμογές iknow και e-contract farming

Στιγμιότυπα

3

συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση

Μεταφέρουµε την κατάλληλη τεχνογνωσία µέσω συνεχών ατοµικών και οµαδικών εκπαιδεύσεων σε γεωτεχνικούς, αγρότες και κτηνοτρόφους ακόµα και µέσω webminars καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων κατάλληλων για την αγορά. Ενηµερώνουµε σχετικά µε τις απαιτήσεις που θέτει η νέα ΚΑΠ προκειµένου να εξασφαλίζεται η φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή (“πρασίνισµα”), οι επιδοτήσεις στήριξης (πυλώνας Ι), αλλά και η επιλεξιµότητά τους στα αναπτυξιακά µέτρα του νέου κοινοτικού πλαισίου στήριξης (πυλώνας ΙΙ) όπως σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, τοπικά και νησιωτικά.

4

καινοτομίες – επιχειρηματικότητα

 • αγροδιατροφικά start ups του πυλώνα ΙΙ της νέας ΚΑΠ
 • Σύστημα Παροχής Συμβουλών (ΣΠΣ) για γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Οργανώσεις Παραγωγών του Καν (ΕΚ) 1308/2013/span>
 • συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ)
 • καινοτομίες στην περιβαλλοντική συμμόρφωση με μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
 • προδιαγραφές και έλεγχός τους για τα προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΟΠ/ΠΓΕ, τοπικά, ορεινά, νησιωτικά, ΕΠΙΠ)
 • παραγωγή βιολογικών και βιοδυναμικών προϊόντων
 • καθιέρωση συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, πιστοποίηση Kosher και Halal
 • Labor Practices

CASE STUDIES

 

Είμαστε η εταιρεία που..

Συνεχής Εκπαίδευση Παραγωγών

Συνεχής Εκπαίδευση Παραγωγών

….έχει αναλάβει την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας για περισσότερους από 30.000 παραγωγούς μεμονωμένα, αλλά και σε ενώσεις, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
Κλιματικά Ουδέτερο Ελαιόλαδο

Κλιματικά Ουδέτερο Ελαιόλαδο

…δημιούργησε το πρώτο κλιματικά ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο – ΠΟΠ Καλαμάτας
Brand Name “Kalamata” για την ΕΑΣ Μεσσηνίας

Brand Name “Kalamata” για την ΕΑΣ Μεσσηνίας

…συνέβαλε στην καθιέρωση της εικόνας, των προϊόντων και του brand name “Καλαμάτα” σε εθνικό και διεθνές επίπεδο