Είμαστε η εταιρεία που…

 • Home
 • /Είμαστε η εταιρεία που…
 • Είμαστε η εταιρεία που
  Είμαστε η εταιρεία που
  έχει αναλάβει την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας για περισσότερους από 30.000 παραγωγούς μεμονωμένα, αλλά και σε ενώσεις, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
 • Είμαστε η εταιρεία που
  Είμαστε η εταιρεία που
  …συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • Είμαστε η εταιρεία που
  Είμαστε η εταιρεία που
  …συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης
 • Είμαστε η εταιρεία που
  Είμαστε η εταιρεία που
  …συνέβαλε στην καθιέρωση της εικόνας, των προϊόντων και του brand name “Καλαμάτα” σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Είμαστε η εταιρεία που
  Είμαστε η εταιρεία που
  …υποστήριζει την υλοποίηση του project του Δήμου Αθηναίων “Sustainable Food in Urban Communities” στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT II
 • Είμαστε η εταιρεία που
  Είμαστε η εταιρεία που
  …υλοποιεί το project Good Agricultural Practices 4 Development [GAP4D] στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Leonardo da Vinci και αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων.
 • Είμαστε η εταιρεία που
  Είμαστε η εταιρεία που
  …δημιούργησε το πρώτο κλιματικά ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο – ΠΟΠ Καλαμάτας
 • Είμαστε η εταιρεία που
  Είμαστε η εταιρεία που
  …ανέλαβε τη δημιουργία εταιρικής και προϊοντικής ταυτότητας για τη γερμανική εταιρία foodial καθώς και τον εντοπισμό ελληνικών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας για διανομή στο εξωτερικό με υποστήριξη σε επίπεδο marketing
 • Είμαστε η εταιρεία που
  Είμαστε η εταιρεία που
  …εντόπισε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα για το delicatessen ελληνικών προϊόντων φilosophy στο Λονδίνο και σχεδίασε την εταιρική και προϊοντική του ταυτότητα
 • Είμαστε η εταιρεία που
  Είμαστε η εταιρεία που
  συνεργάζεται με 173 επιχειρήσεις υλοποιώντας διάφορα επιλέξιμα ή ιδιωτικά έργα
Είμαστε η εταιρεία που
έχει αναλάβει την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας για περισσότερους από 30.000 παραγωγούς μεμονωμένα, αλλά και σε ενώσεις, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθούμε τις παραδοσιακές μεθόδους “εκπαίδευσης” σε:

 • συστήματα ποιότητας 
 • γενικές καλλιεργητικές τεχνικές όπως άρδευση (ορθολογική χρήση νερού, επιλογή μεθόδου άρδευσης)
 • απαιτήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (μέτρα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης ασθενειών/εχθρών, επιλογή ασφαλέστερης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον καλλιέργεια)
 • λίπανση & ψεκασμό
 • υγιεινή και ασφάλεια προϊόντων 
 • αρχές ιχνηλασιμότητας
 • προστασία του περιβάλλοντος

Παρέχουμε ειδικά σχεδιασμένα τετράδια και εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζει η εκάστοτε καλλιέργεια. 

Ελέγχουμε συνεχώς μέσα από εσωτερικές επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις, προτού φτάσουμε στο τελικό στάδιο της επιθεώρησης από διαπιστευμένο φορέα.

Καινοτομούμε φέρνοντας την ψηφιακή τεχνολογία στην καλλιέργεια και προσφέροντας σε όλους τους εμπλεκόμενους (αγρότες, γεωπόνους, επιθεωρητές, διοίκηση) εργαλεία παρακολούθησης, ελέγχου,οργάνωσης και ιχνηλασιμότητας σε real time μέσω των εφαρμογών που έχουμε αναπτύξει.

iknow

Είμαστε η εταιρεία που
…συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Το Έργο

Τοποθετώντας τη γεωργία και την αγροτική παραγωγή στο επίκεντρο της κοινωνίας και της περιφερειακής οικονομίας, η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

Στόχος

H ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου των νησιών και η επίτευξη μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή.

Η foodstandard γνωρίζοντας τις προτεραιότητες της Περιφέρειας, τα δεδομένα στον αγροδιατροφικό τομέα των νησιών και την ανάγκη διασύνδεσης αγροτικού και τουριστικού κλάδου, συμμετείχε ενεργά:
 • στην ομάδα έργου (μαζί με τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσιακούς παράγοντες) ως τεχνικός σύμβουλος
 • στον καθορισμό των στόχων & της στρατηγικής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
 • στη δημιουργία λογοτύπου – ομπρέλας που αναδεικνύει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής.
 • σε σειρά συναντήσεων στα πέντε μεγάλα νησιά της Περιφέρειας (Λήμνο, Χίο, Ικαρία, Σάμο & Λέσβο) με πιθανούς εταίρους της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης με σκοπό την πληροφόρησή τους για τις αρχές και στόχους της πρωτοβουλίας, την καταγραφή αναγκών, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων

Αποτέλεσμα

 • 55 επιχειρήσεις μέχρι σήμερα από όλα τα νησιά και τους παραγωγικούς τομείς (ελαιοκομία, ποτοποιία, τουριστικές επιχειρήσεις, τυροκομικά προϊόντα, συνεταιρισμοί και ενώσεις κ.α) είναι ήδη “συνεταίροι”
 • Μετά από την κοινή προσπάθεια και συνεργασία, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όρισε την foodstandard σύμβουλό της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στο πρώτο Δ.Σ που πραγματοποίησε η νέα εταιρεία.
Είμαστε η εταιρεία που
…συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης

Το Έργο

Υλοποιώντας τους στόχους του στρατηγικού της σχεδίου για την ανάπτυξη του νησιού, η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

Στόχος

H στήριξη των Κρητών αγροτών και επιχειρήσεων σε επίπεδο παραγωγικής κατεύθυνσης και τεχνικής υποστήριξης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των κρητικών προϊόντων, καθώς και η ανάπτυξη συνεργειών με την εστίαση και τον τουρισμό.

Η foodstandard

έχοντας βαθειά γνώση της οικονομικής και κοινωνικής σπουδαιότητας του εγχειρήματος, των δεδομένων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής (σύνδεση παραγωγής, τουρισμού και εστίασης) συμμετείχε ενεργά:

 • ως τεχνικός σύμβουλος στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης
 • στον καθορισμό των στόχων & της στρατηγικής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
 • στη δημιουργία του λογοτύπου – ομπρέλας που αναδεικνύει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής
 • σε σειρά ενημερωτικών συναντήσεων, ημερίδων και εκδηλώσεων για την προσέγγιση των τοπικών φορέων με στόχο την πληροφόρησή τους για τις αρχές και στόχους της πρωτοβουλίας, την καταγραφή αναγκών, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων

Αποτέλεσμα

 • Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων από όλους τους παραγωγικούς τομείς είναι ήδη “συνεταίροι”
 • Περισσότερες από 25 επιχειρήσεις εστίασης έχουν πιστοποιηθεί με το σήμα “Κρήτη”.
 • Υλοποίηση επιμέρους προγραμμάτων, επιχειρηματικών επαφών και εκθέσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Είμαστε η εταιρεία που
…συνέβαλε στην καθιέρωση της εικόνας, των προϊόντων και του brand name “Καλαμάτα” σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Ένα ολοκληρωμένο τριετές επιχειρησιακό σχέδιο που σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε από την foodstandard για την ΕΑΣ Μεσσηνίας. Το έργο αποτέλεσε για εμάς τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων σε όλη τη γραμμή παραγωγής και την ανάπτυξη καινοτομιών σε όλο το φάσμα της διατροφικής αλυσίδας.

• βελτίωση και ανάδειξη της ποιότητας του μεσσηνιακού ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς “ΚΑΛΑΜΑΤΑ”

• καθιέρωσή τους σε προϊόντα υψηλής γαστρονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

• οργάνωση της παραγωγής σε σύγχρονες βάσεις

• ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας που αξιοποιούν την τεχνολογία και σέβονται το περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας και των κρητικών προϊόντων, καθώς και η ανάπτυξη συνεργειών με την εστίαση και τον τουρισμό.

δεν μείναμε στα προφανή!


Δημιούργησαμε το πρώτο παγκοσμίως κλιματικά ουδέτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα,
ένα μοναδικό προϊόν προστιθέμενης αξίας με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία. Χαρακτηρίστηκε “Προϊόν της χρονιάς 2010” (περιοδικό Τρόφιμα και Ποτά) και απέσπασε το Βραβείο Κλιματικής Προστασίας στα Environmental Awards 2013. Με πρωτοβουλία μας εστάλη, επίσης, στον τότε Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, το οποίο και προσφέρθηκε από τον ίδιο ως δώρο σε ξένους ηγέτες και διεθνείς προσωπικότητες.

 

δεν μείναμε στα προφανή!

Αναπτύξαμε τον e-farmer, τον ηλεκτρονικό αγρότη. Μία καινοτόμο mobile εφαρμογή που επιτέπει την αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (παραγωγοί, γεωπόνοι επιθεωρητές κ.λπ.) με την οποία έγινε ουσιαστικά η μετάβαση των αγροτών στην ψηφιακή εποχή.

Εφαρμόσαμε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε περισσότερους από 1.800 παραγωγούς.

Αναβαθμίσαμε το δίκτυο παραλαβής, αποθήκευσης και υπηρεσιών της Ένωσης εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες ποσότητες ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς για την κάλυψη των εμπορικών της αναγκών.

Αναδιαμορφώσαμε υπάρχον κτίριo σε one – stop shop τόσο για την αποθήκευση και την πλήρη ιχνηλάτισή του ελαιόλαδου σε ιδανικές συνθήκες, όσο και για τη άμεση εξυπηρέτηση των παραγωγών.

Πετύχαμε το στόχο της προστασίας της ποιότητας του μεσσηνιακού ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς “ΚΑΛΑΜΑΤΑ” ενισχύοντας την τυποποίησημε την τεχνολογία αζώτου, την προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών, κιβωτίων, κλαρκ, βυτιοφόρου

Επεκτείναμε την τεχνογνωσία μας στην ιχνηλασιμότητα με το σύστημα εξωτερικής ιχνηλασιμότητας iKnow που περιλαμβάνει ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβεία και τυποποιητήριο ώστε η Ένωση να είναι σε θέση να υποστηρίξει τα προϊόντα της τόσο τεχνικά (με πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα από το χωράφι στο ράφι), όσο και εμπορικά.

Είμαστε η εταιρεία που
…υποστήριζει την υλοποίηση του project του Δήμου Αθηναίων “Sustainable Food in Urban Communities” στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT II

Το έργο


O Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο ανάληψης καινοτόμων πρωτοβουλιών για αειφόρο παραγωγή, πώληση και κατανάλωση τροφίμων τοπικής παραγωγής, συμμετέχει μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT II. Στόχος, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε μείζονα αστικά θέματα.

urbact

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις θεματικές (Growing, Delivering, Enjoying) και στοχεύει σε:

 • ευρεία διάθεση τροφίμων με αποδοτική χρήση των πόρων των αστικών οικονομιών
 • αύξηση της ζήτησης για βιώσιμα τρόφιμα μέσω αλλαγών στη συμπεριφορά των καταναλωτών και της δημόσιας διοίκησης
 • προώθηση μικρής κλίμακας δομών στον τομέα της αστικής γεωργίας

Η foodstandard

με γνώμονα και αντίστοιχη εμπειρία στην υποστήριξη της αειφόρου παραγωγής, συμμετείχε στην πρωτοβουλία από τα αρχικά στάδια της συγγραφής της πρότασης του Δήμου Αθηναίων και συνεχίζει να υποστηρίζει την υλοποίησή της:

 • συμμετοχή στη Σύσταση Τοπικής Ομάδας Στήριξης (Τ.Ο.Σ) για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη σύνταξη των Τοπικών Σχεδίων Δράσης
 • συμμετοχή στα Εθνικά Σεμινάρια URBACT για τα μέλη των Τ.Ο.Σ για την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών, πιθανών θεμάτων και κοινών λύσεων
 • συμμετοχή στη χάραξη της στρατηγικής του Δήμου για την υλοποίηση του project
 • σειρά προτάσεων για υποστηρικτικές δράσεις όπως δημιουργία σχολικών και δημοτικών λαχανόκηπων, διοργάνωση εκδηλώσεων μαγειρικής στο κέντρο της Αθήνας κ.λπ.
 • δημιουργία ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού που αξιοποιείται σε εκδηλώσεις τοπικές αλλά και ευρωπαϊκές

Είμαστε η εταιρεία που
…υλοποιεί το project Good Agricultural Practices 4 Development [GAP4D] στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Leonardo da Vinci και αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων.

Το έργο

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις σύγχρονες απαιτήσεις για εναλλακτικούς τρόπους βελτίωσης των υφιστάμενων γεωργικών τεχνικών και παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας και ποιότητας
 • την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την αστάθεια των γεωργικών αγορών που αυξάνει την αβεβαιότητα των αγροτών για το μέλλον τους
 • την ανάγκη υλοποιήσης ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων κατάρτισης για παραγωγούς

προχωρήσαμε το 2013 στην υποβολή πρότασης για το πρόγραμα σε συνεργασία με το ΥΠΑΑ&Τ, δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες από την Τουρκία (MKV Consulting), την Κύπρο (Ινστιτούτο Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και τη Λιθουανία (LAAS- Lithuanian Agricultural Advisory Service).

Στόχος

Η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, παροχής καινοτόμων γνώσεων και κατάρτισης σε αγρότες για θέματα ορθών πρακτικών και δεξιοτήτων. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η αυξημένη προσβασιμότητα από υπολογιστές, netbooks, smartphones και το εύκολο περιβάλλον χρήσης.

Στην πλατφόρμα οι αγρότες μπορούν να βρουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με ορθές γεωργικές πρακτικές, νομικά ζητήματα, αλλά και τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της γεωργίας σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις.

Αποτελέσματα

 • Εκτός από την πλατφόρμα, το έργο επεκτείνεται στη χαρτογράφηση της γεωργίας στις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά και τη δημιουργία εγχειριδίου σχετικά με ορθές γεωργικές πρακτικές των εμπλεκόμενων χωρών, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις στις οποίες και συμμετείχαμε σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Λιθουανία.
Είμαστε η εταιρεία που
…δημιούργησε το πρώτο κλιματικά ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο – ΠΟΠ Καλαμάτας

Μια παγκόσμια καινοτομία της foodstandard για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας (από το χωράφι στο ράφι) με στόχο τη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος προστιθέμενης αξίας με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία. 

CO2 TRANSPARENT

Η foodstandard

• σχεδίασε και υλοποίησε την προβλεπόμενη διαδικασία για τον υπολογισμό των ρύπων που εκπέπονται σε όλα τα στάδια παραγωγής ελαιολάδου από το χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή βάσει του προτύπου EPD

• κατέγραψε την κατανάλωση φυσικών και πρώτων υλών από την καλλιέργεια και συγκομιδή μέχρι την ελαιοτρίβηση, τη συσκευασία και μεταφορά του προϊόντος με το κατάλληλο LCA

• αντιστάθμισε τους ρύπους σε συνεργασία με την εξειδικευμένη και πιστοποιημένη γερμανική εταιρεία Climate Partner

 • εντόπισε τις παραμέτρους που έχουν τις μεγαλύτερες κατά περίπτωση επιπτώσεις προβλέποντας τα απαραίτητα μέτρα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος δημιουργώντας έτσι ένα ποιοτικό προϊόν με συνεχώς βελτιούμενη περιβαλλοντική επίδοση

Αποτελέσματα

 • Με πρωτοβουλία μας, εστάλη τον Δεκέμβριο του 2010, το κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο στον τότε Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, το οποίο προσφέρθηκε από τον ίδιο, ως δώρο, σε ξένους ηγέτες και διεθνείς προσωπικότητες με ταυτόχρονη ιδιόχειρη συγχαρητήρια επιστολή του στον φορέα. Ακολούθησε εκτενής θετική δημοσιότητα.
 • Αποτέλεσμα του επιτυχημένου Πράσινου Μάρκετινγκ, ήταν η ετήσια αύξηση των εξαγωγώντυποποιημένου ελαιολάδου σε ποσοστό 20% και η αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων της Ένωσης με το άνοιγμα νέων αγορών στο εξωτερικό και κυρίως στην αγορά της Σκανδιναβίας.

GAP4D1

Είμαστε η εταιρεία που
…ανέλαβε τη δημιουργία εταιρικής και προϊοντικής ταυτότητας για τη γερμανική εταιρία foodial καθώς και τον εντοπισμό ελληνικών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας για διανομή στο εξωτερικό με υποστήριξη σε επίπεδο marketing

Το Έργο

Η foodial, ως κανάλι διανομής κυρίως στη γερμανική αγορά, επιθυμούσε να ενισχύσει την εμπορική της εικόνα και δραστηριότητα μέσα από:

 • ολοκληρωμένο branding & marketing mix για την ίδια και τα προϊόντα της
 • εύρεση ανταγωνιστικών ελληνικών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας και διεθνούς προσανατολισμού

Στόχος

 • Ο σχεδιασμός και το branding της εταιρείας και των προϊόντων ώστε να αποτυπώνεται η ελληνικότητα και ο premium χαρακτήρας τους
 • Ο εντοπισμός των κατάλληλων παραγωγών που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της foodial και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

foodial-products-2-m929x5i2vz2whlrijbo16y4zjvys283ou9sgpix8n4

Η foodstandard

Σχεδίασε και ανέπτυξε την ταυτότητα τόσο της foodial όσο και των προϊόντων που διανέμει (ονοματοδοσία, λογότυπο, δημιουργία ιστοσελίδας, εφαρμογές σε ετικέτες και συσκευασία των προϊόντων)

Εντόπισε, μετά από διεξοδική έρευνα σε όλη την Ελλάδα, επιλεγμένους Έλληνες παραγωγούς και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις εμπορικές ανάγκες της εταιρείας

Ενίσχυσε την αξία των προϊόντων μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (IFS, ISO 22000, BRC) και την ανάπτυξη του κατάλληλα εμπλουτισμένου product data sheet.

Οργάνωσε το κατάλληλο marketing mix για κάθε ένα από τα προϊόντα με στόχο την αναγνωρισιμότητα και την αύξηση των πωλήσεων

Αποτελέσματα

Σήμερα, η foodial, είναι σε θέση να εμπορεύεται επιτυχώς μεγάλη γκάμα προϊόντων:

αλεύρι και ζυμαρικά με δίκοκκο σιτάρι (zea mays) χωρίς γλουτένη, αρωματικά φυτά, γιαούρτι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, επιτραπέζια ελιά, φυσικό μεταλλικό νερό κ.α

Είμαστε η εταιρεία που
…εντόπισε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα για το delicatessen ελληνικών προϊόντων φilosophy στο Λονδίνο και σχεδίασε την εταιρική και προϊοντική του ταυτότητα

Συγκεκριμένα

 • δώσαμε το όνομα φilosophy στο κατάστημα και την προϊοντική του σειρά
 • σχεδιάσαμε το λογότυπο και το υλικό του καταστήματος, από τις εξωτερικές επιγραφές ως τις χαρτοπετσέτες και τα sous plat
 • αναζητήσαμε και βρήκαμε κορυφαία ελληνικά προϊόντα ελιάς (ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές) καθώς και παραδοσιακά προϊόντα (αλάτι, κρίταμο, κάππαρη κ.α.)
 • σχεδιάσαμε την προϊοντική ταυτότητα για τα παραπάνω προϊόντα

 

Είμαστε η εταιρεία που
συνεργάζεται με 173 επιχειρήσεις υλοποιώντας διάφορα επιλέξιμα ή ιδιωτικά έργα

Είμαστε η εταιρεία που συνεργάζεται με 173 επιχειρήσεις υλοποιώντας διάφορα επιλέξιμα ή ιδιωτικά έργα

Skip to content