Η εταιρεία μας

  • Home
  • /Η εταιρεία μας

λίγα λόγια για τη foodstandard

Στη foodstandard οι στόχοι του πελάτη είναι και δικοί μας.

Υπηρετούμε τους εταίρους της αγροδιατροφικής αλυσίδας ξεχωριστά, αλλά πάντα στη λογική της διασύνδεσης “από το χωράφι στο πιρούνι” (from the farm to the fork).

Δραστηριοποιούμαστε με γνώμονα την ανταπόκριση στις συγκεκριμένες προδιαγραφές, κανόνες και συνθήκες, καθώς αυτές μεταβάλλονται ανάλογα με τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας, βελτίωσης του λόγου κόστους/ωφέλειας, branding, τοπικότητας κ.λπ.

Η εταιρεία μας έχει μακροχρόνια εξειδίκευση στη σύνδεση της διατροφής με τον τελικό καταναλωτή. Ειδικευόμαστε στο χτίσιμο branding και λειτουργίας μεγάλων οργανισμών της εστίασης και της φιλοξενίας (horeca) έχοντα αναπτύξει συνεργασίες με τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους σεφ και consultant διατροφής και προβολής της γαστρονομίας και αγροδιατροφής.

Βασικό αντικείμενο της foodstandard είναι οι οργανώσεις παραγωγών με υποδομές και οι επιχειρήσεις τροφίμων, ενώ από την ίδρυσή της το 2002 μέχρι σήμερα, η εταιρεία  συνεργάζεται με περισσότερους από 30.000 παραγωγούς και 200 επιχειρήσεις (ΜμΕ)

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε οργανώσεις παραγωγών, διασφαλίζουμε την παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και οργανώνουμε εκπαιδεύσεις των παραγωγών, αλλά και των στελεχών των επιχειρήσεων τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε καλλιέργειας, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες κ.λπ.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε για τους πελάτες μας συστήματα ιχνηλασιμότητας σε δύο επίπεδα, επιχείρησης και παραγωγού, έναν μηχανισμό καταγραφής και διατήρησης όλων των πληροφοριών που αφορούν στη διαδρομή που ακολούθησε κάθε προϊόν από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Αυτά τα συστήματα είναι σε κάθε περίπτωση εξατομικευμένα, λειτουργικά και με δυνατότητα πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.2/2.3, ISO 9001:2008 και 22000:2005.

Η υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η ομάδα των 20 πεπειραμένων στελεχών μας, αφορά σε τοπικά προσαρμοσμένα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και παραγωγικά συστήματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τα κατάλληλα προσαρμοσμένα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

Οι μετρήσιμοι στόχοι που υιοθετούμε εστιάζουν στην παρακολούθηση των εξελίξεων και τη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσα από κατάλληλες επενδύσεις και χρηματοδότηση, αύξηση της παραγωγής με φιλοπεριβαλλοντικές παραμέτρους, σύγχρονο project management, συνεχή επικοινωνία της δραστηριότητας των τοπικών παραγωγών και των επιχειρήσεων με το κέντρο αποφάσεων, από τους τοπικούς -μέσα στην επιχείρηση- συνεργάτες μας (unique foodstandard network).

Η βελτίωση της κερδοφορίας επιτυγχάνεται με συνεχή αύξηση του τζίρου των πελατών μας με παράλληλη εστίαση στη μείωση των κέντρων κόστους, η απομόνωση των οποίων αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Οι στόχοι της εταιρικής και περιβαλλοντικής ευθύνης επιτυγχάνονται στο παραγωγικό κομμάτι με πρότυπα όπως το EPD (Environmental Product Declaration) και περιβαλλοντικές δηλώσεις.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για ταχύτητα και εξοικονόμηση κόστους δημιουργήσαμε μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων για την υλοποίηση των στόχων μας. Τα προγράμματα είναι εύκολα κατανοητά, αποτελούν αντικείμενα εκπαίδευσης και έχουν μεγάλες δυνατότητες χρήσιμης ενημέρωσης, πληροφόρησης, ελέγχου και διάδρασης μεταξύ των αγροτών και των επιχειρήσεων.

Διαρκές μέλημά μας παραμένει η στήριξη των τοπικών κοινωνιών κυρίως μέσω προσλήψεων προσωπικού σε τοπικό επίπεδο και υποστήριξης σημαντικών πρωτοβουλιών.

Η ολιστική μας θεώρηση

Η foodstandard σε αριθμούς

Πελάτες

Έργα

Εφαρμογές

Μελέτες

ΠΟΠ - ΠΓΕ

Συστήματα Ποιότητας

Οικονομικά Αποτελέσματα

Το κοινωνικό μας προϊόν

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η εταιρεία μας στηρίζει την επιχειρηματική της φιλοσοφία στους τρεις πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: τον άνθρωπο, την αγορά και το περιβάλλον. Πιστεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επενδύουμε συνεχώς σε ανθρώπινο δυναμικό προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης σε νέους επιστήμονες, κατόχους πτυχίων ανωτάτης και ανώτερης εκπαίδευσης, οι περισσότεροι από τους οποίους διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε διάφορα αντικείμενα που άπτονται των τομέων δραστηριοποίησης της εταιρείας συνδυάζοντας ιδανικά την εμπειρία με την δημιουργικότητα.

Αναπτύσσουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας μας ώστε να αναδεικνύονται οι δεξιότητες των στελεχών μας πάντοτε με φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση, ενώ επενδύουμε συνεχώς σε σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό, σε συνεργασία με εξειδικευμένους διεθνείς οίκους και με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Στη foodstandard αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες της υψηλής τεχνολογίας οδηγώντας τις εξελίξεις στον τομέα μας, παρέχοντας έξυπνες λύσεις με καινοτόμα προϊόντα σε φιλικό περιβάλλον χρήσης.

Στην εταιρεία μας τα σημεία αναφοράς είναι η ομαδικότητα, η συνεχής αναζήτηση γνώσης, η ανάδειξη μέσα από τις προσωπικές ικανότητες, ο σεβασμός στο φυσικό πλούτο και τη κλιματική πραγματικότητα.Στηριζόμαστε στη κοινωνία και επιστρέφουμε θετικό προϊόν σε αυτή. Πετυχαίνουμε τους μεγάλους στόχους μας μέσα από τη συνεχή βελτίωση.

Συνεργασίες

Είμαστε μέλη των

offices-2
offices-1
offices-5
offices-6
offices-7
offices-8
offices-10
Skip to content