Πολιτική Εταιρείας

 • Home
 • /Πολιτική Εταιρείας

Πολιτική εταιρείας στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας ISO 9001

Η Διοίκηση της foodstandard α.ε.  έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την  ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών της και την εδραίωση της θέσης της στην αγορά.

Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα των υπηρεσιών της δεσμεύεται:

 • Στην παρακολούθηση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων
 • Στη διαρκή ενημέρωσή της για τις ανάγκες των πελατών της
 • Στην διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο από πλευράς ψηφιακής τεχνολογίας όσο και  από πλευράς εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή συντήρηση των λογισμικών που προσφέρει στους πελάτες της
 • Στην κάλυψη των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες διέπουν το προσωπικό της εταιρείας
 • Στην κάλυψη όλων των νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά τη λειτουργία της εταιρείας
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της
 • Στην εκτέλεση των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές
 • Στην συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής ISO 1429:2008, ISO 29993:2017,  ISO 27001:2013 και ISO 9001:2015 και στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης αυτών
 • Στον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της εταιρείας.
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή υπεύθυνης φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής.
Skip to content